Björn West

Björn West är Vasabo och  Ekonomi Magister från Hanken i Vasa, med inriktning på marknadsföring. Han är även doktorand med ett forskningsintresse i strategiska förändringar. Företagsekonomi med tyngdpunkt på strategisk utveckling och strategiska förändringsprocesser, marknadsföring samt personlig försäljning är Björns styrka och intresseområden.

Han har över 30 års erfarenhet av detta, både från näringslivet och från utbildningssidan. Han har jobbat med ledande uppgifter inom båt- och motorförsäljningsbranschen, försäkringsbranschen , franchising samt inom  utbildning. Han utbildar både studerande och företag med personal i ämnet och fungerar dessutom som aktiv styrelsemedlem samt som medlem av externa ledningsgrupper för flertalet företag.

Inom ramen för sitt företag Indeco, grundat 1998, fungerar Björn som företagsekonomisk konsult för företag av olika storlekar inom ett stort flertal branscher i Österbotten. Utanför livet som doktorand, utbildare och konsult, hittar man även Björn på sjön – han ägnar gärna sin fritid åt båt- och skärgårdsliv.


Ulvöhamn, 2011. Foto: Björn West