Björn West

Björn West on vaasalainen, Vaasan Hankenista valmistunut markkinointiin suuntautunut talostieteiden maisteri, joka valmistelee väitöskirjaa strategisista muutoksista. Björnin vahvuuksia ja erityisen kiinnostuksen kohteita ovat yritystalous pääpainona strateginen kehittäminen ja strategiset muutosprosessit, markkinointi sekä henkiklökohtainen myyntityö.

Hänellä on yli 30 vuoden kokemus elinkeinoelämästä ja koulutustoiminnasta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä vene- ja moottori-, vakuutus- ja franchisingaloilla sekä koulutuksen parissa. Hän kouluttaa sekä opiskelijoita että yrityksiä ja niiden henkilökuntaa ja toimii lisäksi aktiivisena jäsenenä yritysten hallituksissa ja ulkopuolisissa johtoryhmissä.

Vuonna 1998 perustetun Inedcon-nimisen yrityksensä puitteissa Björn toimii yritystalouden konsulltina lukuisille pohjanmaalaisille yrityksille. Väitöskirja-, koulutus- ja konsulttityön ulkopuolella Björnin kohtaa merellä, sillä hän viettää mielellään vapaa-aikansa veneellä ja saaristossa.


Ulvöhamn, 2011. Kuva: Björn West