Tjänster

 

Företagsekonomiskt konsultering
I många företag finns både energi och vilja att nå framgång, men utan extern hjälp kan det vara svårt att hitta de rätta vägarna – att ta fram en strategisk plan för hur det ska gå till. Indeco kan bli Er partner på vägen.

Inedco kommer in i företaget och analyserar nuläget, möjligheterna och begränsningarna, styrkorna och svagheterna. Utgående från situationsanalysen, den objektiva synvinkeln, branschen i allmänhet och de teorier som finns inom området, skapas tillsammans med en nyckelperson i företaget ett unikt framgångskoncept för just Ditt företag. Avsikten är att kunskapen och kunnandet utvecklas och förblir i aktivt användande i företaget,  färdiga modeller som passar alla företag finns inte – varje företag och dess marknadsposition  är unik. Inedco har arbetat med många av de idag framgångsrika företagen i landskapet.

Sparringpartner
I mindre företag är arbetet som VD ofta ensamt och varje beslut har stora konsekvenser. Inedco kan fungera som ”sparringpartner” med ett objektivt synsätt, och har så gjort i många företag i nejden. Inedco har som objektiv partner en möjlighet att se på både problemen samt möjligheterna med ett utifrån perspektiv  och göra eventuella objektiva konsekvensanalyser.

Utbildning
Indeco kan med 15 års erfarenhet av utbildningsbranschen utbilda både ledning och personal samt andra utbildare inom strategisk utveckling, marknadsföring och försäljning. Med en fot i näringslivet och en inom utbildningen, erbjuder Indeco ett attraktivt koncept som i många fall fått mycket positiv respons. Hur appliceras teorierna i verkligheten? Indeco behärskar både teori och praktik och fungerar som en brygga däremellan. 

Att utveckla de individuella och organisatoriska försäljningsresurserna är ett speciellt och engagerande ämnesområde som alltid är aktuellt och i behov av nya infallsvinklar.

Styrelseuppdrag
Björn West, Inedcos vd, fungerar som aktiv styrelsemedlem i flertalet företag, bland andra Kvevlax Sparbank, OK Indrivning, Dermoshop, Mantra Communacations, Loftet Ab med flera. Dessutom är han medlem i ett antal externa ledningsgrupper i olika företag.