Palvelut

 

Yritystalouden konsultointi
Monilla yrityksillä on sekä energiaa että tahtoa menestyä, mutta ilman ulkoista apua voi olla vaikea löytää oikeaa tietä – laatia strategista onnistumissuunnitelmaa. Indeco tarjoaa kumppanuutta tälle tielle.
Inedco analysoi yrityksen nykytilan, mahdollisuudet ja rajoitukset, vahvuudet ja heikkoudet. Tilanneanalyysin, objektiivisen näkökulman sekä alan yleistilan ja teorioiden pohjalta luomme yhdessä yrityksesi avainhenkilön kanssa ainutlaatuinen menestyskonseptin juuri Sinun yrityksellesi. Tarkoitus on, että kehittyvä tieto ja taito jää yrityksessä aktiiviseen käyttöön. Kaikille yrityksille sopivia valmiita malleja ei ole – jokainen yritys markkina-asemineen on ainutlaatuinen. Inedco on työskennellyt yhdessä monien maakunnan menestysyritysten kanssa.  

Sparrauskumppani
Pienen yrityksen toimitusjohtajan työ on usein yksinäistä ja jokaisella päätöksellä laajat vaikutukset. Inedco on toiminut objektiivisena ”sparrauskumppanina” monelle seudun yritykselle. Inedco tunnistaa ongelmat ja mahdollisuudet ulkopuolisesta näkökulmasta ja tekee objektiivisia vaikutusanalyysejä. 

Koulutus
Viidentoista vuoden koulutuskokemuksellaan Inedco kykenee kouluttamaan sekä johtoa että henkilökuntaa, ja myös muita strategisen koulutuksen, markkinoinnin ja myynnin kouluttajia. Inedon kiinnostava konsepti, joka yhdistää elinkeinoelämän ja koulutuksen on saanut paljon myönteistä palautetta.
Miten teoriat toteutetaan käytännössä? Inedco hallitsee sekä teorian että käytännön ja toimii siltana niiden välillä.

Hallitustehtävät
Inedcon toimitusjohtaja Björn West toimii aktiivisena hallitusjäsenenä useissa yrityksessä, mm. Koivulahden Säästöpankki, OK Perintä, Dermoshop Oy, Mantra Communikations Oy, Oy Loftet Ab. Lisäksi hän kuuluu usean yrityksen ulkopuoliseen johtoryhmään.